คาร์บอน - กราไฟต์   (CARBON BRUSHES & CURRENT COLLECTORS)

  - อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น แปรงถ่านคาร์บอน สะพานไฟฟ้าทุกรูปแบบ

   - เครื่องจักรกล เช่น คาร์บอนไกด์ ซีล บู๊ซ แบริ่ง ใบพัดคาร์บอน แม็คคานิคอลซีล เมททอลคอมโพสิท ฯลฯ

 

- DC & AC motors in all branches of industry 

- Household appliances and power tools

- Starters, generators for automobiles

- Crane installations

ซองแปรงถ่าน  (BRUSH HOLDER)

 

 

   

โรตารี่ จ๊อยส์  (ROTARY JOINTS)

 - สตีมจ๊อยส์ และ คูลลิ่งจ๊อยส์   เช่น เหล็ก แสตนเลส ทองเหลือง อลูมิเนียม สำหรับอุตสาหกรรม กระดาษ กล่องกระดาษ ยาง ปลาป่น โรงงานฟอกหนัง

   

STEAM HOT OIL

COOLING JOINTS

- Cooling joints used in the paper, textile and other industries

- Housing : Aluminium

- Shaft : Stainless steel

- Bearing and Bush

CARBON BUSHES

STREAM JOINT RINGS

CARBON BEARING FOR HIGH TEMP OR NON-LUBRICATING USES

- for food and chemical industries

- for textile industries

- for veneer and paper-drying machinery

- Carbon seals and guide rings for stream joints are widely used in the paper, textile and other industries.

- For temperature up to 300 •c

GRAPHITE FOR HIGH TEMPERATURE CARBON STEAM TURBINE SEAL RING

 For :  For :
 - Molten aluminium plant (alloy-wheel for car)

 -  Aluminium runout table

 - Chemical anode

- Steam turbine. widely used in suger industry and electrical    power plants
VANE MECHANICAL SEALS

 

 - Vanes, Roters and Housings for pumps

 

 - OILLESS BUSHES

 

GRAFLON & CARBON PISTON RINGS & ROD PACKING RINGS

  For oil free reciprocating compressor

  - Gas plant   - Pneumatic system

 

 

 - Carbon Sealing Rings for mechanical seals.

 - Working temp : up to 300 •c

 - Working pressure : up to 35 kg / cm

 - Peripheral speed : up to 5,000 ft / min

COMPOSITE BUSHES  
 

  - Oil free                       - High temperature

  - High mechanical load  - Low coefficient of friction