พลาสติก สำหรับงานด้านวิศวกรรม

 - ไนล่อน  พีอี  เทปล่อน  พีพี ฯลฯ

   

    NYLON (Polyamide)

 - Nylon 6 (PA 6)

 - Cast Nylon 6 (PA 6G) With MOS,Oil, Mc Nylon Etc. 

 - Nylon 66 

 - Nylon 11

   PE

 - HMW PE 500

 - PE Profiles

 - UHMW PE 1000

 - HDPE

    TEFLON:

 - Filled With Glass Fiber, MOS     - Carbon, Graphite    - Envelope Gaskets
 - PTFE Thin Wall Tubing     - Bronze     -  PTFE Glass   - Coated Fabrics

  

    PP :

 - Chemicals Tanks     

 - Cutting Board