ฝังขนแปรง อุตสาหกรรม     

   

เช่น   ขนไนล่อน   ขนทองเหลือง