กลึง    ไส    มิลลิ่ง

   

  - เหล็ก  - แสตนเลส  - ทองเหลือง  - ทองแดง  - อลูมิเนียม